לקוחות


     המשרד מעניק שירותים משפטיים שוטפים לתאגידים הבאים:

  • אחים פריד תעשית נוצות (1977) בע״מ
  • נאפיס בע״מ
  • נאפיס פיתוח בע״מ
  • א.ש חידוש ובינוי נדל״ן בע״מ
  • שפע מיטב נדלן בע״מ
  • פעילים נדל״ן בע"מ
  • מסעדות פיש בע״מ
  • פרנק פוד בע״מ
  • כל יום ים השקעות ויזמות בע״מ