הקפאת הליכים כאמצעי להבראת חברות


ביום 11/2/2014 הוצא צו הקפאת הליכים לבית חולים הדסה למשך 90 יום, במהלכם יושמה תוכנית הבראה מטעם הנהלת בית החולים (בפיקוח הנאמנים שמונו על ידי  בית משפט המחוזי בירושלים).
מקרה הדסה מעלה שאלה מהותית שבבסיסה הקריטריונים, בראי סעיפים 350-351 לחוק החברות, לפיהם תיבחן זכאותה של חברה לצו הקפאת הליכים בטרם יוחל כנגדה הליך כינוס או פירוק ( להלן: "הצו").


מן הפרט אל הכלל
בהתאם לנורמות עסקיות –כלכליות ראויות, נראה כי התאגדות כגון חברה/ עמותה/ אגודה שיתופית ו/או כל צורת התארגנות אחרת, פרטית או ציבורית, צריכה להיבחן קודם כל בהתאם ליעילות עסקית - כלכלית במגזר העסקי בו היא פעילה ומידת השפעתה על המשק כולו ( להלן: "חברה").
על פניו נראה כי אין כל היגיון עסקי – כלכלי ליתן הזדמנות שנייה לחברה ללא בסיס כלכלי חזק דיו, שכן הסיכוי לחדלות פירעון במקרים אלו לרבות הגדלת מעגל הנושים –  גדל.
זאת ועוד, ככל שמדובר בחברה המייצרת מוצרים שאינם נדרשים עוד, או שאותה חברה אינה יעילה דיה ביחס למתחרותיה, אין כל הגיון עסקי – כלכלי במתן צו לצורך הבראתה. 
לא למיותר לציין כי יש לבחון כמובן כל מקרה לגופו עובר למתן הצו: 
ראשית כל, יש לבחון את מצבת חובותיה של החברה כלפי נושיה, ומידת ההשפעה על המגזר העסקי בו החברה מתקיימת. במקרים בהם מדובר על חברה בעלת השפעה כלכלית ברמה הכלל מדינית, הרי שיש לבחון השפעת מתן או אי מתן הצו על המשק כולו. 
שנית, על בית המשפט לערוך איזון אינטרסים ראוי בין רצונם של מנהלי החברה ועובדיה, להמשיך ולפעול על פי תנאי תוכנית הבראה, וזאת לבין רצונם של נושי החברה לפרוע את חובות החברה כלפיהם. 
שלישית, יש לבחון נסיבות מקדימות בהן החברה הגיעה לחדלות פירעון ו/או למצב בו אינה יכולה לפרוע את חובותיה, כשאלו הובילו להגשת בקשה למתן הצו. 
כך למשל, התדרדרות במצבה של החברה יכול להיגרם כתוצאה ממאורע אחד או שרשרת מאורעות ברי תיקון, כדוגמת עבירות פליליות של נושאי משרה לרבות מעילה בכספי החברה, או פטירתו/עזיבתו של דמות מרכזית בחברה, או כתוצאה מניהול לקוי ועוד.
במקרים מעין אלו, בהם ניתן לתקן את הדרוש תיקון, קיים הגיון עסקי–כלכלי הולם במתן צו להבראת החברה, בהתבסס על תוכנית הבראה הולמת, ובכך לשקם את עסקיה לרווחת עובדיה ונושיה כאחד!
חלופה נוספת לחברה, בהינתן הצו, הינה למכור ביתר קלות את פעילותה העסקית, וזאת בכפוף להצגת תוכנית הבראה הולמת הכוללת ניתוח הסיבות בעטיין הגיעה החברה לעברי פי פחת, וכן הצגת מקורות מימון חדשים העומדים לרשות החברה לצורך פעילות עסקית עתידית תקינה ורווחית, שממנה ישולמו חובותיה לנושים.*אין במידע האמור בכדי להוות בשום מקרה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין בו משום המלצה בעניין הנדון ולפיכך אין להסתמך על מידע זה בטרם היוועצות עם עורך דין העוסק בתחום. הדברים נכונים למועד כתיבתם ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
**אין לפרסם, להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, או להפיץ את המידע הנ"ל או חלקו ללא הסכמתו המפורשת על עוה"ד גילעד כהן ו/או מי מטעמו.